M.E.B. Onaylı Eğitim

MEB logo

HİJYEN EĞİTİMİ

Tanım: Cildi ve vücudu güzelleştirme kapsamındaki tüm meslekler için zorunlu hale getirilmiş ve tamamlama belgesi olmayanlar hakkında ceza kesileceği devlet tarafından ilan edilmiştir. Gidilen her merkezde, uygulayıcının bu belgeye sahip olup olmadığının sorulması kişinin yararınadır.

Programın Amacı: Öncelik olarak hijyen kuralarını benimsemiş, mesleğini bu çerçevede devam ettirecek uygulayıcılar yetiştirmek

Eğitim Süresi

Teori ve Pratik Toplam: 8-40 saat

 

KAYIT ESASLARI

 

 1. En az ilkokul mezunu olmak.
 2. Cilde ve vücuda taması olan her meslek için geçerlidir. Bu eğitimi almak için aşağıda yazılı olan mesleklerden ve eğitimlerden en az birinin tamamlama belgesine sahip olmak koşulu vardır.
  • Estetisyenlik
  • Makyör/Makyöz
  • Dövme/Piercing
  • Masör/Masöz
  • Protez Tırnak
  • Manikür/Pedikür
  • Hamam, Sauna Keseci
  • Cilt Bakımı
  • El ayak bakımı
  • Kuaför
 3. İşletme ve işletme sahibi hijyen eğitimi –Gittiğiniz merkezde bu belgeyi sorun
  • Güzellik merkezleri,
  • Kuaförler,
  • Manikür/Pedikür Salonları
  • Hamam, Sauna, SPA, Terapi Merkezleri
 4. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek yeterliliğe ve yeteneğe sahip olmak.
Konular
 • Mikrobiyoloji
 • Hastalık Bulaşma Yolları
 • Enfeksiyon Zinciri
 • Sık Görülen Hastalıklar
 • Koruyucu Yaklaşımlar
 • Yasal Durum
Belgelendirme
 • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı eğitim ve kazandığı yeterlilikler belgelendirilir.
 • Bu eğitimin tamamlama belgesi tüm uygulama meslekleri için geçerlidir. Bu sebeple her meslekte alınmasına gerek yoktur
İlgili Kanun

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 1. Madde 126 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
 2. Madde 127 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
 3. Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.)

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği: 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’den yararlanılır.